Oferta

Przedstawiamy Państwu szczegółową ofertę naszej firmy:  1. Dokumentacja techniczna:

 • projektowanie form wtryskowych i rozdmuchowych do przetwórstwa tworzyw termoplastycznych,

 • projektowanie form prasowniczych do przetwórstwa tworzyw termoutwardzalnych,

 • projektowanie tłoczników,

 • projektowanie wykrojników,

 • projektowanie stałych zbiorników ciśnieniowych podlegających pod Dyrektywę 97/23/WE,

 • projektowanie zbiorników niskociśnieniowych i bezciśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów:

  • ciekłych zapalnych,

  • trujących,

  • żrących,

 • projektowanie urządzeń typu zbiornikowego:

  • zbiorniki technologiczne:

   • reaktory z mieszadłem lub wypełnieniem,

   • wymienniki ciepła płaszczowo - rurowe,

   • filtry,

   • separatory,

   • mieszalniki,

   • zbiorniki z płaszczem grzewczym lub wężownicą,

  • zbiorniki stacjonarne (magazynowe):

   • na ciecze,

   • na gazy,

 • instrukcje technologiczne naprawy i modernizacji urządzeń eksploatowanych wraz z uzgodnieniem w/w dokumentów w UDT.
 • 2. Wytwarzanie w technologii CNC:

 • programowanie frezarek CNC 3-osiowych w celu wykonania:

  • kształtów formujących form, itp.,

  • prototypów,

  • krótkich i długich serii produkcyjnych,

  • części zamiennych,

  • innych, zgodnie z ustaleniami z Klientem.
  3. Wzornictwo przemysłowe.  4. Spawalnictwo.  5. Doradztwo techniczne.  6. Inne, mogące wykorzystać posiadaną wiedzę i doświadczenie.