Formy

Zapraszamy do zapoznania się z działem Formy.

Projektowanie form - jest to nasza wiodąca działalność. Projektujemy głównie formy do tworzyw termoplastycznych: wtryskowe, rozdmuchowe; do tworzyw termoutwardzalnych: prasownicze; oraz do ciśnieniowego odlewania metali: ZnAl. Szanując czas i finanse klienta staramy się realizować zlecenia kompleksowo, począwszy od możliwości dojazdu do klienta, poprzez doradztwo i pomoc w ustaleniu kształtu i właściwości technicznych wypraski, zaprojektowanie formy adekwatnej do potrzeb i możliwości klienta, pomoc w znalezieniu wykonawcy, zaprojektowanie elektrod, zaprogramowanie obrabiarek, aż po obecność na próbach. Jako inżynierowie posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu form zarówno 2D jak i 3D, oraz w programowaniu frezarek numerycznych. Nie jest nam obcy warsztat - miejsce wykonania formy - wiemy kto, co i na czym może wykonać. Mając na uwadze wysokie wymagania Klienta oraz chcąc zachować najwyższą jakość swojej pracy, pracujemy tylko na profesjonalnym oprogramowaniu wspomagającym proces projektowania:

 • 3D, firmy SIEMENS: NX - system CAD/CAM/CAE. Oprogramowanie jest zawsze w najnowszej stabilnej wersji.

 • 2D, firmy Autodesk: AUTOCad.

 • inne, zlecane wyspecjalizowanym firmom, np. analiza wtrysku.

Łącząc wiedzę merytoryczną i doświadczenie zawodowe oraz przy wspomaganiu powyższym oprogramowaniem komputerowym posiadamy duży potencjał, który Państwo powinni wykorzystać na własne nowe projekty.Przeprowadzamy cały proces powstawania nowego produktu, poczynając od pomysłu, jaki ma Klient, aż po wykonanie wyprasek w następujących etapach:
 • Wykonanie modelu 3D wg wskazówek klienta, z zachowaniem technologiczności wypraski,


 • Analiza dostarczonego modelu 3D pod kątem technologiczności,


 • Wykonanie modelu - prototypu w technologii stereolitografii - w rzeczywistych wymiarach umożliwiającego sprawdzenie gabarytów, kształtu, ruchowości i innych właściwości - na życzenie klienta,


 • Projekt formy w postaci brył 3D oraz warsztatowe rysunki płaskie 2D,


 • Opracowanie technologii wykonania formy:


  • Zaprogramowanie frezarki numerycznej CNC w celu wykonania wszystkich możliwych kształtów formujących.


  • Konstrukcja elementów dodatkowych (np. elektrody) wraz z zaprogramowaniem frezarki CNC.


 • Nadzór nad wykonaniem kolejnych elementów formy oraz jej uruchomieniem.


 • Inne prace zgodne z posiadaną wiedzą, umiejętnościami i ustaleniami z Klientem.

Poniżej przedstawiamy część zrealizowanych projektów - formy wtryskowe i rozdmuchowe: