Zbiorniki

Zapraszamy do zapoznania się z działem Zbiorniki.

Zbiorniki ciśnieniowe - jest to nasza kolejna główna działalność. Wykonujemy dokumentację techniczną urządzeń ciśnieniowych, również podlegających pod odbiór UDT, bezciśnieniowych, dokumentację naprawy, dokumentację odtworzeniową urządzeń ciśnieniowych, dokumentację modernizacji i inne wg potrzeb Klienta:

  • uzgodnienie założeń projektowych, analiza otrzymanych założeń konstrukcyjnych,

  • wykonanie dokumentacji w postaci rysunków warsztatowych oraz niezbędnych obliczeń wytrzymałościowych,

  • uzgodnienie dokumentacji z UDT,

  • opracowanie technologii wykonania urządzenia,

  • nadzór nad wykonaniem kolejnych części i montażem całości.

Poniżej przedstawiamy część naszych zrealizowanych projektów.